ReImagined Futures ReImagined-Futures on Mar 11, 2022

Mapa del sistema alimentari de Catalunya

Aquest mapa l’ha creat la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb Relmagined Futures