ReImagined Futures ReImagined-Futures on Oct 26, 2022

Mapa sistèmic sobre la cronicitat i la dependència al Bages

Aquest mapa ha estat creat per la Fundació Universitària del Bages en col·laboració amb ReImagined Futures

Fotografia de Towfiqu Barbhuiya