ReImagined Futures ReImagined-Futures on Feb 21, 2023

Mapes de la contribució del sistema de generació de coneixement a l'abordatge dels reptes globals socials i ambientals

Aquest mapa ha estat creat per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb ReImagined Futures

Fotografía de NASA